У дома > За нас>пÑоÑил на компаниÑÑа

пÑоÑил на компаниÑÑа

Ideamage е пÑоизводиÑел, ÑпеÑиализиÑан в пÑои Ð ·Ð²Ð¾Ð´ÑÑвоÑо наÐÑнÑни мебели, ÐÑÑвени ÑенеÑи, Ðелезни ÑенеÑи, ÐÑадинÑки ÑвеÑлини, СлÑнÑеви ÑенеÑи, ÐÑадинÑко легло, и Ñ.н.

ÐÑ Ð¾ÑноваванеÑо Ñи Ideamage е индÑÑÑÑиално Ð¿Ñ ÐµÐ´Ð¿Ñи ÑÑие, поÑвеÑено на изÑледванеÑо, ÑазÑÐ °Ð±Ð¾ÑÐ²Ð°Ð½ÐµÑ Ð¾ и пÑоизводÑÑвоÑо на пÑодÑкÑи за оÑÐºÑ Ð¸Ñо и дÑÑги пÑодÑкÑи, ÑвÑÑзани Ñ Ð¾ÑкÑиÑо и деко.

Ðного Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑиÑе пÑодÑкÑи Ñа изÑабоÑеР½Ð¸ Ð¾Ñ ÐµÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ Ñни маÑеÑиали и ние гаÑанÑиÑаме, Ñе в ÑиÑки пÑодÑкÑи Ñа напÑлно ÑÑвмеÑÑими Ñ Ð²ÑÐ ¸Ñки ÑÑ Ð°Ð½Ð´Ð°ÑÑи за безопаÑноÑÑ Ð¸ околнаÑа ÑÑе да. ÐÑиÑки наÑи пÑодÑкÑи пÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑÐ µÐ· много ÑÑ Ñоги пÑоÑедÑÑи за конÑÑол на каÑеÑÑв оÑо.

ФабÑикаÑа на Ideamage е оÑновно поÑвеÑена на п ÑоизводÑÑвоÑо на пÑодÑкÑи на оÑкÑиÑо, вклÑÑиÑелно Ñ Ð°ÐºÐ¸Ð²Ð° ÐºÐ°Ñ Ð¾ камбанки, ÑÑанилки за пÑиÑи, вÑнÑно оÑвеÑлени е, какÑо и дÑÑги гÑадинÑки аÑÑикÑли.

ФабÑикаÑа е напÑлно ÑеÑÑиÑиÑиÑана п о BSCI, Ñлен е на Sedex, а ÑÑÑо Ñака е пÑеÑÑÑпÑла Ð ¿Ñ овеÑки за клиенÑи каÑо Argos, ICA, Kaufland, MGB, Tschibo и Walmart.

x

ÐаÑиÑе пÑодÑкÑи Ñе пÑÐ¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñновно Ð ² ÐеÑмани Ñ ​​и СÐЩ. ÐаÑиÑе клÑÑови клиенÑи в ÐеÑÐ¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñа извеÑÑ Ð½Ð°Ñа веÑига гÑадинÑки ÑенÑÑове Pflanzen Kölle, ма° ÑкаÑа Kettler и големР¸ веÑиги Направи си сам каÑо Hellweg, Toom Baumarkt и онлайн ÑÑÑговÑи на° дÑебно каÑо Ото Ð ¸ Чибо. РСÐЩ доÑÑавÑме маÑки каÑо Goldcrest, Woodlink и компанР¸Ð¸ каÑо Menards Ð ¸ веÑигаÑа Направи си сам Loweâ¬â¢s, какÑо и много дÑÑги гРлеми клиенÑи.

x

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy